Pod koniec zeszłego tygodnia Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” poinformował o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską dalszych zmian dotyczących regionalizacji obszaru kilku europejskich państw – w tym Polski, w związku z występowaniem na ich terenie wirusa ASF.

Największe zmiany w regionalizacji dotyczą włączenia terenów powiatu grajewskiego i monieckiego do strefy „niebieskiej”, czyli obszaru zagrożonego występowaniem choroby. Do strefy niebieskiej włączono również obszar gminy Milejczyce (powiat siemiatycki), oraz część gmin Kleszczele i Czeremcha (powiat hajnowski).

Do strefy „czerwonej” (obszar objęty ograniczeniami) włączono teren gmin Zawady, Tykocin, Dobrzyniewo Duże (powiat białostocki), a także gmin Korycin i Suchowola (powiat sokólski).

Strefa „żółta”, czyli obszar ochronny został powiększony o teren gmin Prostki i Kalinowo (powiat ełcki), teren gminy Biała Piska (powiat piski), i gminy Grabowo i Stawiski (powiat kolneński).