Główny problem polega na tym, że zwierzęta które będą przemieszczane pomiędzy regionem urzędowo wolnym, a regionem nieuwolnionym będą musiały być dodatkowo badane – wyjaśnia lek. wet. Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.