Ponad 100 rolników blokuje dzisiaj zakład rozbioru mięsa „Wędlinka” w miejscowości Dobrydział. Dlaczego rolnicy zebrali się właśnie w tym miejscu? Jak mówią: jest to zakład, który nie skupuje od nich zwierząt, a wyłącznie przetwarza zakupione importowane tusze.

Chcą przy tym pokazać skalę problemu, czyli wysoki poziom importowanego mięsa, z którym konkuruje krajowa produkcja. Do protestujących cały czas dołączają się kolejni rolnicy.

Aktualnie zostały zablokowane dwie bramy wjazdowe zakładu. Rolnicy domagają się kontroli na miejscu tira, który wiezie do zakładu mięso. Inne transporty wstrzymały się z przyjazdem, kierowcy oczekują na rozwiązanie sytuacji na okolicznych parkingach.

Do protestujących wyszedł dyrektor zakładu Jacek Piwowar i jeden z współwłaścicieli Piotr Gajewski, zaprosili na rozmowy trzech przedstawicieli rolników. Podobno, w drodze do protestujących jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Łodzi. Do protestujących przyjechał również Paweł Rychlik, poseł PiS.

Przedstawiciele zakładu zwracają uwagę na to, że kontrola nie może odbyć się na miejscu tak jak sobie życzą protestujących, bo później cały towar będzie się nadawał tylko i wyłącznie do utylizacji.

Organizatorem protestu jest NSZZ „Solidarność” RI pow. piotrkowskiego, czyli ta sama grupa rolników, która protestowała ostatnio w Rawie Mazowieckiej, pod zakładem Food Service.

Postulaty protestujących to:

1. Natychmiastowe wstrzymanie importu żywych świń i półtusz do Polski po cenach dumpingowych.

2. Wprowadzenie kontroli żywca wieprzowego i przetworów mięsnych sprowadzanych z zagranicy.

3. Szybkie przygotowanie i przyjęcie rozwiązań prawnych ograniczających tucz nakładczy.

4. Mądra polityka, która ma na celu ochronę polskiego rynku wieprzowiny przed dalszą zapaścią.

5. Aktywna polityka państwa wspierająca budowę narodowego systemu gospodarki żywnościowej według schematu: polski rolnik - polski przetwórca - polski handel dla polskiego konsumenta

6. Realizacja obietnic państwa co do zwalczania ASF: 

- redukcja do minimum populacji dzika na terenie Polski,

- wypłaty rolnikom zaległych odszkodowań za uśmiercone świnie na terenach objętych wirusem.