Minione siedem dni przyniosło ze sobą niestety dalszy spadek cen tuczników. W porównaniu z ubiegłym tygodniem stawki za żywiec spadły średnio o 6 groszy, zaś ceny półtusz w klasie E skurczyły się przeciętnie o 15 groszy. 

Za tuczniki w wadze żywej krajowe skupy płacą obecnie średnio 4,81 zł netto, przy czym stawki wahają się w granicach 4,17 - 5,40 zł netto za kilogram. Półtusze w klasie E wyceniane obecne są średnio na 6,08 zł netto za kilogram. Stawki wahają się w granicach 5,75 - 6,40 zł netto za kilogram.

Niestety na horyzoncie wciąż brakuje oznak rychłej poprawy sytuacji. Jest ona tym bardziej niepokojąca, że obecnie znajdujemy się w przededniu jesieni, która to historycznie jest zazwyczaj czasem sezonowych spadków cen tuczników. Czy najbliższe tygodnie przyniosą dalsze spadki cen? Dziś trudno o tym wyrokować, przekonamy się o tym w najbliższych tygodniach. Pewne jest jednak to, że aby móc na nowo mówić o opłacalności produkcji żywca wieprzowego, ceny będą musiały znacząco wzrosnąć. 

Sprawdź aktualne notowania cen tuczników!