Celem powołania komisji jest stworzenie forum służącego poszukiwaniu trwałych rozwiązań istniejących problemów oraz bieżącej współpracy przedstawicieli branży, w szczególności w celu zapobiegania gwałtownym zmianom sytuacji na rynku. W skład komisji wchodzą przedstawiciele związków producentów, zakładów ubojowych oraz przetwórców z sektora wieprzowiny, a także reprezentanci wielkopowierzchniowych sieci handlowych.

W trakcie spotkania Minister Ławniczak zwrócił uwagę na kwestie promocji polskiego mięsa na rynkach zagranicznych, w szczególności w Japonii, Chinach, Korei czy Rosji. Podkreślił także działania resortu i służb weterynaryjnych dotyczące zwiększenia liczby polskich zakładów mających uprawnienia do eksportu do Federacji Rosyjskiej. Minister poinformował ponadto o wznowieniu prac nad ustawą o funduszach promocji.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele sieci handlowych podkreślali, iż punktem wyjścia w rozmowach o poprawie sytuacji na rynku wieprzowiny powinien być konsument, gdyż to on ostatecznie decyduje, jaki produkt kupi. Zwrócili także uwagę na istnienie coraz większego popytu na produkty droższe, ale z gwarancją dobrej jakości.

Minister Ławniczak zaproponował, by komisja skupiła się na początek na dwóch, trzech problemach, przeanalizowała je i zaproponowała konkretne rozwiązania. Ustalono, iż w pierwszej kolejności komisja zajmie się kwestią certyfikacji jakości mięsa oraz etykietowania.

Źródło: MRiRW