Temat stosowania śruty rzepakowej w żywieniu świń od lat budzi pewne kontrowersje. Nie brakuje producentów nieufnie podchodzących do tego zagadnienia, wielu obawia się, że wykorzystując ten surowiec w żywieniu świń możemy narazić nasze stado na problemy zdrowotne i pogorszyć wyniki produkcji. Z drugiej strony w większości przypadków stosując poekstrakcyjną śrutę rzepakową poczynić możemy spore oszczędności. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wybierając krajową śrutę rzepakową wspieramy rodzimych producentów rzepaku. Bezpieczne wykorzystanie białka rzepakowego nie jest jednak proste. Dlatego też postanowiliśmy, aby kwestia ta była wiodącym tematem przygotowanej przez naszą redakcję konferencji „Nowoczesna Produkcja – Świnie”, która odbyła się w miniony czwartek w Ciechocinku.

Osią spotkania była debata w której wraz z ekspertami zastanawialiśmy się nad perspektywami wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu trzody chlewnej. W rozmowie udział wzięli: Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, dr Marian Kamyczek z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach, dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, oraz Paweł Wróbel, lekarz weterynarii, specjalista chorób świń i rozrodu zwierząt.

W pierwszej części debaty rozmawialiśmy przede wszystkim o aktualnej kondycji polskiej produkcji rzepaku. Głos w tej sprawie zabrał Adam Stępień z PSPO. Jak mówił, Polska jest obecnie jednym z wiodących producentów rzepaku w Unii Europejskiej:

- Obecnie nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w UE pod względem produkcji nasion rzepaku. Rynek wciąż się rozwija, w odróżnieniu od innych ważnych producentów, w ostatnim roku odnotowaliśmy wzrost produkcji. Rynek ma jeszcze pewne możliwości rozwoju: obecnie przetwarzamy rocznie około 2,9 miliona ton rzepaku, a moce produkcyjne krajowych zakładów sięgają nawet 3,5 miliona ton. Niestety pewną barierą są czynniki agrotechniczne. Udział rzepaku w płodozmianie nie powinien przekraczać 15 proc. w niektórych regionach poziom ten został już właściwie osiągnięty. W innych są jednak jeszcze pewne możliwości rozwoju. Dużym ograniczeniem są niestety czynniki pogodowe związane z ociepleniem klimatu i deficytami wody – mówił Dyrektor Generalny PSPO.

Specjalista odniósł się również do krajowego rynku pasz rzepakowych:

- W zeszłym roku zakłady zrzeszone w PSPO wyprodukowały blisko 1,6 miliona ton pasz śruty rzepakowej, oraz kilkadziesiąt tysięcy ton makuchu rzepakowego. Niestety nasz kraj boryka się wciąż z niskim wykorzystaniem tychże pasz: sprowadzamy gigantyczne ilości poekstrakcyjnej śruty sojowej wydając na ten cel ogromne kwoty, gdy w tym samym czasie znaczna część produkowanych w Polsce pasz rzepakowych trafia na eksport. Trend ten wprawdzie w ostatnich latach wciąż się zmienia, jednak wciąż 600 – 700 tys. ton śruty rocznie opuszcza granice naszego kraju. Główne kierunki eksportu to kraje Europy Zachodniej, szczególnie Niemcy, Hiszpania i Dania – tłumaczył Adam Stępień.

W dalszej części spotkania rozmawiano na temat ekonomicznej opłacalności zastosowania pasz rzepakowych. Jak mówił dr Marian Kamyczek, porównując je z białkiem sojowym należy zwracać uwagę nie tylko na koszt kilograma białka:

- Dochodzi tu jeszcze szereg innych czynników takich jak profil aminokwasowy, strawność białka, zawartość energii, włókna czy związków antyżywieniowych. Tym samym porównanie śruty rzepakowej i sojowej nie jest tak proste jak mogłoby się to wydawać. Ostateczną odpowiedź na pytanie który rodzaj surowca przyniesie nam większy zysk opierać należy na wyniku żywienia zwierząt, przede wszystkim na kosztach wyprodukowania jednego kilograma żywca. W warunkach niemieckich najczęściej osiągamy różnicę na korzyść białka rzepakowego – mówił specjalista.

Jak dodał, z żywieniowego punktu widzenia sukces w zastosowaniu pasz rzepakowych zależny jest przede wszystkim od właściwego zbilansowania paszy, oraz uwzględnienia dopuszczalnych udziałów w paszy. Zalecenia żywieniowe określają wprawdzie maksymalne poziomy pasz rzepakowych w recepturze mieszanki, jednak kierować należy się przede wszystkim poziomami glukozynolanów w składzie paszy

Do kwestii związków antyżywieniowych w paszach rzepakowych odniósł się też Adam Stępień z PSPO:

- Polska śruta rzepakowa jest tak chętnie kupowana przez inne kraje głównie dlatego, że jest ona najbezpieczniejsza w Europie. Progres w hodowli odmian rzepaku jaki nastąpił od końca lat 70-tych minionego stulecia sprawił, że obecnie zawartość związków antyżywieniowych w krajowych odmianach rzepaku jest minimalna. Pod tym względem absolutnie nie mamy czego się wstydzić w porównaniu z innymi krajami. Jeżeli pasze rzepakowe będziemy zatem stosować rozsądnie, możemy w bezpieczny sposób obniżyć koszt żywienia świń – mówił Dyrektor PSPO.

Druga część relacji z debaty, oraz streszczenia pozostałych wykładów już wkrótce na naszym portalu