• Ważni producenci wieprzowiny, tacy jak Niemcy, Polska, Dania, Hiszpania, Belgia i Włochy, odnotowali wysokie spadki pogłowia macior - czytamy w komunikacie Związku.
  • Według badania inwentarza żywego ilość loch hodowlanych na koniec grudnia 2022 roku zmniejszyła się o pół miliona sztuk (-4,6%), po spadku w 2021 roku o 370 000 sztuk (-3,6%).
  • Spada także pogłowie tuczników.

Obecne pogłowie tuczników jest również bardzo niskie. Zakłada się, że w 2023 roku nie zmieni się dramatycznie epizootia afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tych krajach w których ten wirus występuje. Będzie on jednak nadal wywoływać silne reakcje na tych rynkach oraz w relacjach z partnerami handlowymi. Ponieważ ceny pasz powoli obniżają się, to oczekuje się w tym roku, że główna presja na marże zmniejszy się. Może to również skutkować nieco wyższą wagą tusz. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że produkcja wieprzowiny w UE w 2023 roku będzie mniejsza o kolejne 5%.

Rekordowo wysokie ceny wieprzowiny

Ze względu na ograniczoną podaż, ceny wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) nadal są na rekordowo wysokim poziomie. Sprawia to, że eksport wieprzowiny z UE jest stosunkowo mniej konkurencyjny na rynku globalnym niż z innych rynków eksportowych. W 2022 roku eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej spadł o ponad 16%, głównie z powodu zmniejszenia eksportu do Chin o 50%. Prognozuje się, że ten trend nie zostanie odwrócony w 2023 roku. Spadek eksportu do Państwa Środka został częściowo zrekompensowany przez przekierowanie eksportu do innych miejsc docelowych, takich jak do Japonii (+23%), na Filipiny (+21%), do Korei Południowej (+12%) i Australii (+19%). Ogólnie rzecz biorąc, eksport wieprzowiny z UE w 2023 roku może być mniejszy o 3%. W 2022 roku import wieprzowiny do Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii wzrósł o prawie 28%, co stanowi nieco mniej niż 85% całkowitego importu do UE.

Niskie spożycie wieprzowiny

Prognozuje się, że produkcja w Wielkiej Brytanii w tym roku będzie niższa, w związku z tym istnieje niewielki potencjał na zwiększenia importu z tego kraju. W związku z tym oczekuje się, że w roku bieżącym import wieprzowiny do UE wzrośnie tylko o 2%. Ze względu na ograniczoną podaż, konsumpcja wieprzowiny w UE w 2022 roku zmniejszyła się o 2,8% i średnio wyniosła 31,8 kg na mieszkańca. Prognozuje się, że w 2023 roku spadnie ona o 5,9% i osiągnie najniższy poziom (średnio około 30 kg na mieszkańca UE).