Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".

Resort poinformował, że program będzie realizowany w 2023 r. i stanowi kontynuację programu realizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".

Afrykański pomór świń

Jak przypomniano w treści opublikowanego projektu, w 2007 r. wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska w Gruzji na terytorium Europy Wschodniej, m.in. na Litwie i Białorusi. Pierwszy przypadek wirusa ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono 17 lutego 2014 r. Podano, że w roku 2014 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u dzików i u świń stwierdzono odpowiednio: 30 ognisk ASF u dzików i 2 ogniska ASF u świń, w roku 2021 było to odpowiednio: 3214 ognisk ASF u dzików i 124 ogniska ASF u świń.

Projektodawcy podkreślili, że obecnie nadal istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w szczególności wśród zwierząt wolno żyjących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wyjaśniono, program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. Wskazano, że przewiduje zastosowanie środków, których celem jest wzmocnienie ochrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej przed ASF.