Ministerstwo poinformowało w środę, że wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z członkami Zespołu ds. trzody chlewnej przy Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Podczas spotkania omawiana była sytuacja w tym sektorze.

Propozycja zmian w Programie Locha+ i w ekoschemacie - dobrostan zwierząt

Strona związkowa przedstawiła kilka propozycji wsparcia producentów trzody chlewnej. Zaproponowano m.in. zmiany w Programie Locha+ i w ekoschemacie - dobrostan zwierząt. Związkowcy proponowali także uruchomienie kredytów preferencyjnych dla producentów trzody chlewnej. Postulowali również wsparcie grup producenckich - przekazał resort.

Ministerstwo wskazało, ze Kowalczyk podczas spotkania zwrócił uwagę, że w zakresie ekoschematu - dobrostan zwierząt odbyły się bardzo szerokie konsultacje i wprowadzonych zostało wiele korzystnych zmian. Jednocześnie skierowane zostały na to działanie bardzo duże środki.

Kredyty preferencyjne dla producentów trzody chlewnej

- Szef resortu rolnictwa zgodził się co do postulatu dotyczącego uruchomienia specjalnych kredytów preferencyjnych dla producentów trzody chlewnej i poinformował o przeprowadzonych już wstępnych rozmowach w tym kierunku - poinformowano.

Resort dodał, że odnośnie grup producentów, to minister przypomniał, iż są możliwości wsparcia dla nich, ale powinny to być "rzeczywiście grupy producenckie oparte na uczciwych zasadach wspólnej pracy". "Podkreślił przy tym, że od samych rolników zależy forma wspólnej pracy, czy to w ramach grup producenckich, czy to w formie spółdzielczej" - podsumowano.