Najważniejszym regionem pozostanie Azja z ok. 60 proc. udziałem w produkcji światowej. Kraje rozwinięte zanotują natomiast nieznaczne spadki wytwarzania.

Chiny - światowy potentat na rynku wieprzowiny, wyprodukują o ok. 3 proc. więcej tego mięsa niż przed rokiem, co będzie stanowiło prawie połowę globalnego poziomu.

Wzrostowi produkcji w tym kraju sprzyja rosnący popyt oraz wparcie rządu na rozwój sektora. Również inne kraje azjatyckie zanotują wzrosty produkcji - Korea Płd. (+14 proc.), Filipiny (+3 proc.), Wietnam, Japonia, Tajlandia i Indonezja (po ok. +1 proc.).

Zwiększenie poziomu wytwarzania o ok. 1 proc. będzie również miało miejsce w USA i Brazylii, dzięki niższym kosztom pasz i wzrostowi cen żywca.

Spadek produkcji o ok. 1 proc. prognozowany jest natomiast u drugiego na świecie producenta - w UE, z uwagi na spadki pogłowia trzody chlewnej po wprowadzeniu w tym roku nowych przepisów z zakresu dobrostanu loch.

W Rosji spodziewany jest 4 proc. wzrost produkcji, czemu sprzyjać będą wsparcie dla gospodarstw wielkotowarowych ze strony rządu oraz spadek cen pasz.

FAO prognozuje, że w 2013 r. globalny eksport wieprzowiny obniży się o ok. 2 proc. do 7,4 mln ton, głównie ze względu na ograniczony poziom produkcji wśród największych eksporterów oraz niższy popyt ze strony głównych importerów. Region Azji, który dominuje w światowym imporcie mięsa wieprzowego, zmniejszy zakupy już drugi rok z rzędu, tym razem o 2,4 proc., w tym m.in. Korea Płd. (-20 proc.) i Japonia (-4 proc.).

Tak duży spadek importu przez Koreańczyków jest spowodowany odbudową krajowej produkcji i spadkiem cen po epidemii pryszczycy z 2011 r. Największy światowy importer - Japonia ograniczy natomiast przywóz z uwagi na wzrost produkcji i konkurencję ze strony mięsa drobiu oraz wołowiny.

Chiny zwiększa zakupy o 6 proc. ze względu na rosnący popyt, którego nie będzie w stanie zaspokoić produkcja wewnętrzna. Spadek przywozu przez Rosję o ok. 12 proc. będzie spowodowany wzrostem produkcji krajowej, spadkiem cen oraz sanitarnymi restrykcjami w imporcie.

Ukraina - po podwojeniu poziomu przywozu w 2012 r., w tym roku ograniczy zakupy o jedną trzecią ze względu na wprowadzone restrykcje handlowe dotyczące chorób zwierząt oraz zdrowia publicznego, które dotyczyły głównie dostaw z Brazylii.

Białoruś obniży import o jedną czwartą ze względu na ograniczenia w handlu z Rosją spowodowane epidemią afrykańskiego pomoru świń. Trzech największych światowych eksporterów wieprzowiny (USA, UE i Kanada), stanowiących łącznie trzy czwarte globalnej sprzedaży, obniży w tym roku wysyłki o 4 proc. ze względu na niższe poziomy produkcji. Czwarty globalny eksporter - Brazylia, doświadcza w tym roku trudności ze względu na restrykcje handlowe na kluczowych rynkach, co spowoduje zmniejszenie wysyłek o 2 proc.