Nie jest to proste zadanie. Dobra jakość mięsa nie oznacza automatycznie jednoczesnego sukcesu rynkowego. Mała populacja tych świń utrudnia zagwarantowanie stałych, poważnych dostaw surowca na rynek. Wyższe koszty produkcji wynikające z gorszej użytkowości tych świń powodują konieczność uzyskiwania wyższych cen za produkty. A to ogranicza grono potencjalnych konsumentów. - Po licznych poszukiwaniach i próbach współpracy z różnymi partnerami zawarto porozumienie z siecią handlową Auchan Polska. Obecnie oferowane jest na specjalnych stoiskach tej sieci mięso kulinarne ze świń rasy puławskiej pod hasłem wieprzowiny wiejskiej. Atutami tej oferty są m.in. gwarantowane znane genetyczne pochodzenie czystorasowych świń, które są indywidualnie znakowane - informuje POLSUS.

Teraz program jest poważnie zagrożony ze względu na stałe, a nawet rosnące opóźnienia w zapłacie ze strony współpracującego zakładu mięsnego na rzecz rolników dostawców. Powoduje to zniechęcenie rolników i prowadzi do poważnych problemów ekonomicznych w gospodarstwach. - Przyszłość programu stoi pod znakiem zapytania. Obecnie trwają rozmowy z czterema zakładami mięsnymi z woj. mazowieckiego i lubelskiego, które rozważają podpisanie umów z POLSUS-em na gwarantowane skupowanie mięsa świń rasy puławskiej. W dużej mierze od sukcesu tych rozmów będzie zależał dalszy rozwój programu i promocji tej wieprzowiny - mówi Tadeusz Blicharski, dyrektor POLSUS.