według KRIR należy uporządkować poprzez regulacje prawne obrót warchlakami łącznie z systemem nakładczym; (zakłady mięsne poprzez system nakładczy powodują zmniejszenie produkcji wieprzowiny z gospodarstw rodzinnych, gdyż stosują nieuczciwe praktyki rozliczając swoje tuczniki z systemu nakładczego po kosztach produkcji czyli prawie 100 proc. większych niż płacą rolnikom, przez co średnia cena skupu (w statystykach) jest znacznie zawyżona), poprzez:

- wprowadzenie obowiązku, aby każde przedsiębiorstwo produkujące w systemie nakładczym zgłaszało do rejestru stada pod własnym numerem, a nie pod numerem rolnika,

- uruchomienie służb weterynaryjnych w celu przeprowadzenia pełnej kontroli weterynaryjnej importowanych prosiąt i warchlaków,

- wyjaśnienie przyczyn różnic w cenach (czy nie są dumpingowane? ) wieprzowiny niemieckiej, czy duńskiej na giełdach w UE a cenach półtusz importowanych do Polski.