Według KRIR od lipca br. trwa stały spadek cen skupu, który osiągnął już poziom ze stycznia i lutego br., gdy pojawiły się pierwsze przypadki ASF u dzików.
W niektórych rejonach cena skupu żywca wieprzowego spadła już poniżej 3,50 zł/kg. Można spodziewać się dalszego spadku cen, gdyż kończy się zwiększone zapotrzebowanie zakładów mięsnych związane z okresem świątecznym.
Spadek cen skupu nie pozwala na pokrycie kosztów chowu i pozbawia wiele gospodarstw płynności finansowej.
Zdecydowanie w najgorszej sytuacji są gospodarstwa specjalistyczne, które zaciągnęły kredyty i dokonały w ostatnich latach budowy lub modernizacji chlewni i dla których produkcja trzody chlewnej jest jedynym lub podstawowym kierunkiem produkcji.

Ze względu na to, że producenci trzody chlewnej nie otrzymali żadnych rekompensat, samorząd rolniczy obawia się masowych protestów rolniczych szczególnie z regionów gdzie chów i hodowla trzody chlewnej jest najbardziej rozwinięta i skoncentrowana jak woj. Kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim i pomorskim.

Unijne dopłaty do prywatnego przechowywania nie przyniosły i nie przyniosą wzrostu cen skupu. W przekonaniu KRIR, bez szybkiej i celowej interwencji ze strony państwa katastrofa na rynku mięsa wieprzowego jest nieunikniona, a bankructwa i likwidacja wielu gospodarstw wpłyną też na kondycję przemysłu mięsnego oraz krajową produkcję zbóż.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do ministra rolnictwa o niezwłoczne podjęcie następujących działań:

- natychmiastowego uruchomienia rekompensat, adekwatnych do strat poniesionych przez producentów rolnych spowodowanych embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską i wystąpieniem ASF;
- niezwłocznego uruchomienie skupu na terenie całego kraju na potrzeby rezerw materiałowych przez Agencję Rezerw Materiałowych;
-szybkiego wprowadzenia instrumentów umożliwiających przesunięcie spłat kredytów udzielanych przez banki z dopłatą ARiMR oraz kredytów uzupełniających zaciągniętych na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych;
-umożliwienia prolongaty zobowiązań wobec ANR z tytułu zakupu lub dzierżawy nieruchomości rolnych;
-zwiększenia limitu paliwa na hektar do zwrotu akcyzy od tzw. paliwa rolniczego;
-wprowadzenia do nowego PROW 2014-2020 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych;
-przyśpieszenia wypłacania dopłat bezpośrednich rolnikom producentom trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej;
-przyśpieszenia prac nad nowelizacją przepisów o sprzedaży bezpośredniej;
-wnioskowania o udzielenie przez ministra finansów subwencji budżetowych gminom, które umarzają podatki rolne producentom żywca wieprzowego;
-zorganizowania spotkania z przedstawicielami branży mięsnej w celu wyjaśnienia znaczących różnic cen u producenta i na półce sklepowej;