Ustalony czas inseminacji (FTI) jest systemem zarządzania rozrodem w stadzie loch polegającym na wykorzystaniu produktów hormonalnych w celu wywołania i synchronizacji owulacji. Pozwala to na inseminację w ustalonym czasie tylko jedną dawką nasienia.

Produkcja trzody przeszła w ostatnich czasach szereg zmian. Pojęcia takie jak „CPP, CPP" (całe pomieszczenie puste, całe pomieszczenie pełne) zostały doprowadzone do skrajności tzn. już nie mówimy o tym na poziomie kojca ale całych budynków chlewni czy nawet w całym gospodarstwie. Prowadzenie tego systemu (CPP-CPP) nie jest rzeczą prostą, gdyż pracujemy z żywym materiałem w środowisku biologicznym, gdzie bardzo dużą rolę odgrywa zmienność. Wzmacnia to potrzebę aktywnego zarządzania reprodukcją ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji grup loch i ich cyklów rozrodczych.

Ekonomiczna korzyść ze stosowania FTI wynika ze zredukowania:

- o połowę liczby dni nieprodukcyjnych,
- czasu pracy poświęconego na inseminację,
- o połowę dawek nasienia potrzebnych do inseminacji.

Na czym polega metoda synchronizacji rui?

Cykl płciowy świni trwa średnio 21 dni. Składają się na niego dwie fazy:
- Lutealna zaczynająca się zaraz po owulacji kiedy ciałka żółte zaczynają produkować progesteron podtrzymujące ciążę. Jeżeli nie ma ciąży prostaglandyna powoduje zanik ciałka żółtego
- Faza pęcherzykowa, w każdym jajniku rozwijają się pęcherzyki zawierające komórkę jajową, w nich też produkowany jest estrogen, który wyzwala ruję na koniec tej fazy. Około 40 godzin po rozpoczęciu rui hormony indukują owulację.

Inseminacja dokonana tuż przed owulacją prowadzi do uzyskania najlepszych wyników w obszarze płodności oraz parametrów produkcyjnych.
Najwyższa płodność jest osiągana wtedy kiedy odstęp pomiędzy owulacją, a inseminacją wynosi 8 godzin. Wskaźnik zapłodnienia dla loch inseminowanych w czasie krótszym niż 8 godzin przed owulacją wynosi 96 proc.

Zarządzanie grupami loch jest najskuteczniejszym sposobem wykonywania prac na fermie przy zachowaniu jej najwyższego potencjału i rentowności.