Ostatnie dwanaście miesięcy było czasem, w którym sytuacja na rynku trzody chlewnej obróciła się o 180 stopni. Jeszcze w pierwszym kwartale zeszłego roku byliśmy świadkami niemal rekordowych cen żywca, gdy już po kilku miesiącach cała branża mierzyć musiała się z kryzysem niespotykanym przynajmniej od 10 lat. Jak pisze w komentarzu przygotowanym specjalnie dla naszej redakcji Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP, fatalna opłacalność chowu świń panuje do dziś:

„Za sprawą rosnących cen pasz i utrzymujących się niskich cenach trzody, sytuacja producentów żywca wieprzowego znacząco się pogorszyła. W grudniu’20 relacja ceny skupu trzody chlewnej w kraju do ceny mieszanki pełnoporcjowej dla tuczników wyniosła 3,4 i była niższa o 41% r/r. Jednocześnie osiągnęła najniższy poziom od marca’11. Przyspieszenie tempa wzrostów cen zbóż na początku roku, przy stabilizacji cen trzody na niskim poziomie dodatkowo pogorszyło sytuację producentów. Ceny trzody w Niemczech od połowy listopada’20 utrzymują się na niskim poziomie 1,19 EUR/kg (ostatnie notowanie z 10 lutego). Słaby popyt wewnętrzny z uwagi na COVID-19,  obniżająca się dynamika eksportu do Chin oraz ASF w Niemczech nie sprzyjają podwyżkom. Dane o pogłowiu świń w Polsce (wzrost w grudniu o 4,6% r/r) oraz minimalne spadki w Niemczech, nie wskazują na istotne zmiany po stronie podażowej” – czytamy w komentarzu eksperta.

Zdaniem Mariusza Dziwulskiego jest jednak pewna nadzieja na poprawę sytuacji na rynku:

„W kolejnych tygodniach można oczekiwać stopniowego odwrócenia sytuacji cenowej. Wskazują na to zmiany cen trzody w niektórych krajach na początku roku (np. w Belgii) oraz podwyżki cen prosiąt w UE – wg KE od połowy grudnia’20 do końca stycznia’21 wzrosły one przeciętnie o 16%.” – czytamy w analizie specjalistu z PKO BP.

Podwyżki nie są jednak oczywiste:

„W kierunku obniżek cen w 2021 oddziaływać będzie jednak zmniejszenie popytu w Chinach. Pierwsze oznaki widoczne były już na koniec 2020 r. W czwartym kwartale 2020 roku (za Reuters) chińska produkcja wieprzowiny wzrosła o 21% r/r. W listopadzie’20 wartość unijnego eksportu mięsa wieprzowego do Chin zmalała (o 10,7% r/r) po raz pierwszy od grudnia’18.” – czytamy w komentarzu.

Zdaniem specjalisty, w kolejnych miesiącach czekają nas podwyżki cen, stawki za tuczniki i tak będą jednak niższe niż w latach ubiegłych:

„Prognozujemy, że przeciętna cena skupu trzody chlewnej według GUS w 2021 będzie niższa o 7-12% r/r (vs -3,2% r/r w 2020), choć z uwagi na bardzo wysokie ceny trzody na początku 2020, pierwszy kwartał 2021 roku będzie charakteryzować się wciąż znaczącymi, ponad 30-proc., spadkami cen. W drugiej połowie roku podwyżki mogą sięgnąć przeciętnie ok. 10% r/r, choć wciąż może być to poziom niższy niż średnio w latach 2017-2019. Prognoza zakłada korektę w dół unijnej produkcji mięsa w dalszych miesiącach 2021 i wzrost popytu w HoReCa z uwagi na realizację programu szczepień przeciw COVID-19.” – czytamy w komentarzu eksperta.

Chcesz kupić lub sprzedać zwierzęta? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna!