Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa dynamiczny wzrost wyników finansowych KSG Agro to efekt rozwoju segmentu hodowli trzody chlewnej. Wśród najważniejszych czynników – odmłodzenie stada, zwiększenie pogłowia loch kanadyjskiej genetyki Genesus o 200 sztuk, a także poprawa jakości paszy, która doprowadziła do wzrostu liczby potomstwa o prawie 30%.

– W czasie wojny musimy działać skuteczniej, produkować więcej, aby aktywnie wspomagać wojsko naszą produkcją oraz dostarczać mięso do sieci handlowych. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe kraju – komentuje Siergiej Kasjanow.

Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, KSG Agro kontynuuje realizację strategii rozwoju nawet w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, koncentrując się na uprawie trzech zbóż ozimych i dwóch jarych oraz hodowli trzody chlewnej. Produkty spółki są podstawowymi artykułami spożywczymi i cieszą się dużym zapotrzebowaniem, szczególnie podczas wojny.

– Jeśli wcześniej nasz udział w rynku wieprzowiny rejonu dniepropietrowskiego wynosił 50%, teraz zbliża się do 70%. Obecnie zwiększamy produkcję mięsa oraz poszerzamy geografię dostaw – realizujemy dostawy również do Zaporoża i Kijowa – dodaje Kasjanow.

Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2022 r. zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. – z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% - z 25,2 do 32,3 tys. sztuk.