Na rynku ilość oferowanych zwierząt jest duża. Każdy z nas decydując się na zakup loszki chce wybrać tę najlepszą, ale we w miarę niskiej cenie. Jednak reklamy zagranicznych firm przekonują, że cena idzie w parze z jakością. Firma Norsvin oferuje norweskie loszki w typie Landrace - charakteryzujące się podobno najlepszymi cechami rodzicielskimi i produkcyjnymi. Jednak cena jest wysoka. W zależności od ilości szczepień cena jednej loszki zaczyna się od 1150 zł.

Możemy również zdecydować się na krajowe zwierzęta. Na rynku lokalnym w wyborze pomaga POLSUS, który prowadzi przyżyciową ocenę loszek i knurków u poszczególnych hodowców. Zwierzęta są oceniane pod względem cech rozrodczych, a także kontrolowany jest ich status zdrowotny. Ceny w gospodarstwach ocenianych przez POLSUS są na podobnym poziomie, np.: woj. mazowieckie - loszki wbp 550 zł/szt, woj. kujawsko-pomorskie - loszki wbp x pbz 500 zł/szt.

Jeżeli decydujemy się na remont stada, wybierając loszkę z własnej hodowli, to należy wybrać tę, która pochodzi z miotu, gdzie urodziło się najwięcej loszek. Na poźniejsze przejawianie się cech rozrodczych u loszki ma wpływ rozwój płodowy. Jeżeli w miocie jest przewaga loszek, to występuje zwiększone oddziaływanie hormonów żeńskich na płody. Wówczas loszka będzie się wykazywała większym potencjałem rozrodczym. Błędem jest wybieranie loszek na matki z miotów, gdzie występowała przewaga knurków - mówi dr hab. Anna Rekiel z Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej SGGW.

Sprostowanie:

"Nieprawdziwa jest informacja, że cena loszek Norsvin uzależniona jest od ilości szczepień. Nieprawdziwa jest informacja, iż cena jednej loszki zaczyna się od 1150 zł. Ceny loszek ustalne są indywidulanie w zależności od rodzaju zamawianych loszek, ich wieku i wagi oraz innych warunków zamówienia. Cena jednej loszki Norsvin zaczyna się od 500 zł."

Do redakcji wpłynęło sprostowanie od pełnomocnika firmy Norsvin Polska Sp. z o.o.