Pojęcie kulawizny często kojarzy się z lochami. Ze względu na znaczną masę ciała, jej duże wahania, oraz możliwy ubytek substancji mineralnych zgromadzonych w kośćcu w trakcie laktacji jest to bowiem grupa szczególnie podatna na to zaburzenie. Nie oznacza to jednak, że kulawizny nie występują u młodszych zwierząt. Intensywny wzrost, chów bezściołowy czy duże zagęszczenie świń sprawia, że również świnie rosnące podatne są na wystąpienie kulawizn.

Czynników sprzyjających wystąpieniu kulawizn jest wiele – może to być wspomniany chów na rusztach i nieprzestrzeganie zasad dobrostanu, ale również zły stan techniczny podłogi czy niski poziom higieny obiektu. Jedną z przyczyn wystąpienia kulawizn są bowiem patogenne drobnoustroje. Nie sposób jednak nie wspomnieć o żywieniowym podłożu uszkodzeń kończyn. Często to bowiem niedobory makro- i mikroelementów odpowiadają za zwiększoną podatność kończyn na uszkodzenia. Szczególnie narażone na wystąpienie kulawizn są świnie w pierwszej fazie tuczu. Wtedy to bowiem wzrost zwierząt jest najbardziej intensywny i może okazać się, że zawartość składników mineralnych nie pokrywa zapotrzebowania tuczników. Szczególnie groźne są niedobory wapnia, fosforu, ale również niewłaściwy stosunek zawartości tych pierwiastków w paszy. Dla zwierząt w początkowej fazie tuczu, zalecane dzienne pobranie wapnia waha się w granicach 11 – 13 g, a fosforu 9 – 11 g. Wraz z wzrostem masy ciała potrzeby świń rosnących są jeszcze wyższe – w końcowym etapie tuczu zwierzęta powinny dziennie pobierać 12 – 14,5 g wapnia i 10 – 12 g fosforu. Niedobory wspomnianych pierwiastków, ale również magnezu i witaminy D3 mogą prowadzić do osłabienia wytrzymałości tkanki kostnej na uszkodzenia mechaniczne. Z kolei niedobory innych mikroelementów (zwłaszcza cynku) i biotyny zwiększają ryzyko wystąpienia uszkodzeń racic, które również prowadzą do wystąpienia kulawizn.

Jako źródło substancji mineralnych i witamin wykorzystuje się najczęściej gotowe premiksy, które w razie potrzeby można uzupełnić paszami mineralnymi takimi jak fosforany paszowe czy kreda pastewna. Ważnym dodatkiem, który pośrednio wpływa na ograniczenie występowania kulawizn jest enzym fitaza. Związek ten umożliwia wykorzystanie fosforu, ale również niektórych mikroelementów związanych w trudno strawnych w organizmie świni fitynianach.