Import z Danii, Holandii czy Niemiec jest popularny wśród krajowych producentów. Prosiaki pochodzące z tych rejonów dostarczane są do Polski w wadze przeważnie ok. 30 kg, a na rynku jest szereg firm, zajmujących się obrotem prosiąt.

Hodowca, który podejmie decyzje o zakupie prosiąt z zagranicy ma możliwość sprawdzenia statusu zdrowotnego zwierząt. Polega to na tym, że firmy dostarczające towar mogą określić nam zdrowotność warchlaków na podstawie zdrowia macior tj. określając status zdrowotny fermy z której pochodzą zwierzęta.

Uzyskamy w ten sposób informacje jakie badania i kiedy są wykonywane na fermie oraz czy boryka się ona z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Jest to pełen obraz leczenia i postępowania z maciorami i prosiętami. Taki monitoring zdrowotny fermy umożliwia hodowcy wybór zwierząt z najlepszego stada.

Potwierdzeniem statusu zdrowotnego są certyfikaty zdrowia stada, pamiętajmy jednak by dokładnie je przeanalizować, muszą dotyczyć danej grupy warchlaków w określonym wieku, ponieważ ma on dotyczyć zwierząt na daną chwilę, a nie całego stada. Certyfikat jednej grupy zwierząt nie gwarantuje nam, że całe stado jest wolne od chorób.

W zapisach certyfikatów mamy do czynienia ze sformułowaniem stado typu SPF - oznacza to, że jest ono wolne od chorób świń.
SPF to trzy fundamentalne zasady: poziom bezpieczeństwa, oświadczenie zdrowia, dodatkowa informacja o zdrowiu.


Sprowadzając warchlaki z Danii, możemy sprawdzić ich status zdrowotny za pomocą Internetu, w tym celu wystarczy tylko znajomość numeru stada tzw. CHR.Status zdrowotny można sprawdzić na stronie: http://spf-sus.dk/sus/da-DK/Sundhedsstatus/chrnr/

Status zdrowotny ustalany jest na podstawie badania krwi- test elisa