W 2012 r. produkcja wieprzowiny wyniosła  1734 tys. ton i w stosunku do 2011 r. była niższa o 8 proc. Prognozy na ten rok nie zapowiadają zmiany tej tendencji.

Mając już za sobą pierwszą połowę roku szacunki ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolictwa i Gospodarki Żywnościowej potwierdzają jedynie dotychczasowe przypuszczenia o malejącej produkcji wieprzowiny w 2013 r. W wyniku redukcji pogłowia świń, produkcja tego gatunku mięsa nie powinna przekroczyć 1560 tys. ton.

Nie ozacza to jednak, że rynek nagle się ożywi, a ceny poszybują w górę. Jednym z powodów może być tutaj spadek popytu na krajowym rynku na mięso wieprzowe. Ocenia się, że spożycie wieprzowiny w 2013 r. może zmniejszyć się o kolejny 1 kg do 38 kg/osobę/rok. Dodatkowo przewiduje się, że powiększy się ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną.