W ostatnich latach coraz częściej mówi się o nabieraniu przez niektóre szczepy bakterii odporności na wszelkiego rodzaju antybiotyki. Szacuje się, że lekooporność drobnoustrojów odpowiada za dziesiątki tysięcy zgonów, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Jako jedną z dróg, poprzez które patogeny nabierają odporności, jest powszechne stosowanie w produkcji zwierzęcej antybiotyków. W związku z tym coraz częściej postuluje się ograniczenie zużycia tego rodzaju preparatów w chowie zwierząt, w tym trzody chlewnej. Trendy takie z pewnością wpłyną korzystnie na zdrowie ludzi, niemniej jednak znacząco utrudnią życie producentom wieprzowiny.

Kolejnym utrudnieniem dla rolników jest przewidywane na 2023 rok wycofanie z użycia leczniczego tlenku cynku. Bierze się to z konieczności ograniczenia ryzyka nadmiernej emisji jonów cynku za pośrednictwem nawozów naturalnych. Zabieg ten, choć z punku widzenia ochrony środowiska z pewnością korzystny, znacznie utrudni kontrolę biegunek u prosiąt.

W tej sytuacji z pomocą przyjść mogą preparaty wyprodukowane na bazie kwasów huminowych. Są to wielkocząsteczkowe związki organicznej wchodzące w skład próchnicy. Wykazują działanie ściągające, przeciwzapalne, wiruso- i grzybobójcze. Ponadto stabilizują pH przewodu pokarmowego i odpowiadają za jego prawidłową perystaltykę. Dzięki temu sprawdzają się w profilaktyce i leczeniu biegunek u prosiąt. Pozwala to na obniżenie odsetka śmiertelności, ale również na ograniczenie zużycia antybiotyków.

Dodatkową korzyścią ze stosowania preparatów opartych o kwasy huminowe jest poprawa dobrostanu zwierząt: wspomniane kwasy w znaczący sposób ograniczają produkcję szkodliwych gazów powstających w efekcie rozkładu materii organicznej.