Jak informuje KZP-PTCh, do biura związku docierają sygnały od rolników ze strefy zagrożonej afrykańskim pomorem świń, na temat trudności ze sprzedażą wyprodukowanych tuczników. Żaden z uprawnionych zakładów nie jest zainteresowany odbiorem tuczników. Zakłady które do te pory zajmowały się przetwórstwem mięsa pochodzącego ze stref ASF tłumaczą tą decyzję wysokimi kosztami produkcji i brakiem zbytu.

Dochodzi zatem do sytuacji, gdy tuczniki znacznie przekraczają masę ubojową, co znacząco ogranicza poziom dobrostanu utrzymywanych zwierząt. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest wybicie i utylizacja przerośniętych sztuk. Dotyczy to szczególnie gospodarstw, które tuż przed wysyłką tuczników do rzeźni zostały włączone do strefy zagrożenia, a co za tym idzie nałożono na nie 40-dniową blokadę sprzedaży zwierząt, która w zależności od decyzji organów weterynaryjnych może być dodatkowo wydłużona.

Związek zwraca także uwagę na to, że ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt, zasiedlanie tuczarni w wielu przypadkach jest niemożliwe. Skutkuje to wielodniowym przestojem produkcji, który dla rolników obarczonych zobowiązaniami bankowymi jest potężnym obciążeniem.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej apeluje do resortu rolnictwa o możliwość pilnego spotkania, którego celem będzie wypracowanie rozwiązania najbardziej palących problemów, z którymi zmagają się rolnicy ze strefy niebieskiej.