W piśmie sygnowanym przez przedstawicieli związku czytamy między innymi:

„Z całego kraju napływają do nas głosy od zaniepokojonych producentów trzody chlewnej dotyczące zapisów w projektowanej regulacji. Art. 79 §1 przewiduje lokalizację ferm (inwestycje uciążliwe zapachowo) wyłącznie na podstawie planu miejscowego (mppz). Oznacza to praktycznie całkowity zakaz budowy nowych obiektów inwentarskich, gdyż tylko mały odsetek gmin posiada plan miejscowy. Trzeba pamiętać, że wójt, burmistrz, prezydent – często nie są zainteresowani uchwalaniem mppz, bo w sytuacji kiedy do ich kompetencji należy wydawanie decyzji środowiskowych, warunków zabudowy – to mają bardzo dużą władzę.”

W wystosowanym piśmie przedstawiciele KZP-PTCh  wskazują także, że proponowane zmiany praktycznie uniemożliwią także budowę rolniczych biogazowi, które są receptą na wysoką produkcję gnojowicy. Jak czytamy w piśmie, wejście w życie Kodeksu urbanistyczno – doprowadzi do jeszcze większej zapaści krajowego sektora produkcji trzody. Uzależni to nasz kraj jeszcze bardziej od importu zarówno żywych zwierząt, jak i wieprzowiny