Przygotowany projekt rozporządzenia dotyczący nadzwyczajnej pomocy dla producentów trzody chlewnej i mleka, został kilka dni temu przekazany do konsultacji społecznych. Swoje uwagi co do jego treści przedstawił dziś Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W piśmie wystosowanym do resortu rolnictwa znaleźć można przede wszystkim uwagi co do proponowanej kwoty wsparcia.

Zadaniem zarządu związku, proponowane stawki dopłat (2 i 1,5 zł do kilograma) nie są wystarczające. Dotyczą one bowiem masy tuszy, tymczasem zakłady skupujące obniżały ceny skupu świń ze stref ASF o 2 złote. Proponowana przez związek stawka dopłat, to 2,18 zł/kg. Zarząd organizacji postuluje także, aby rolnicy którzy ponieśli wymierne straty na skutek zablokowania skupu zwierząt ze stref (np. na skutek wyższych upadków, czy podwyższonego zużycia paszy) mogli wnioskować o przyznanie dodatkowej rekompensaty, po uprzednim udokumentowaniu poniesionych strat.

Zarząd KZP-PTCh wskazał także, że producenci z tzw. żółtej strefy (obszar ochronny), którym nie przysługują rekompensaty, także ponieśli duże straty, będące wynikiem trudności ze sprzedażą żywca. Brak zainteresowania zakładów skupem zwierząt z tej strefy przyczynił się do znacznej obniżki cen. Związek proponuje, by producentom świń ze strefy żółtej przysługiwała rekompensata rzędu 38 groszy/kg.