Jak czytamy w opublikowanym stanowisku KZP-PTCH, nowelizacja rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, polegająca na zakazie utrzymywania świń na wybiegach w strefie czerwonej i niebieskiej niewątpliwie będzie sprzyjała w walce z wirusem ASF. Takie kroki, jak zauważa organizacja branżowa, zalecają również naukowcy z EFSA.

"Utrzymywanie świń na wybiegach wyklucza możliwość zapewnienia odpowiedniej bioasekuracji, w której kluczową rolę pełni izolacja, czyli utrzymywanie zwierząt w kontrolowanym środowisku. Trudno wytłumaczyć rolnikowi dlaczego np. pozostawienie otwartych drzwi wejściowych do chlewni jest traktowane jako naruszenie zasad bioasekuracji, a u sąsiada świnie na wybiegach nie budziły żadnych wątpliwości." - argumentuje prezes KZP-PTCH, Aleksander Dargiewicz.

Zróżnicowane podejście do zasad bioasekuracji w zależności od tego, czy świnie były izolowane wyłącznie w budynkach, czy utrzymywane na wybiegach, nie ma w opinii zrzeszonych w organizacji producentów trzody żadnego uzasadnienia z punktu widzenia walki z wirusem. Stada świń na wybiegach są mniej zabezpieczone i bardziej narażone na zakażenie, co niepotrzebnie naraża sąsiadujące chlewnie z pełną izolacją zwierząt na znalezienie się w strefie niebieskiej.

"Liczba gospodarstw utrzymujących świnie na wybiegach w Polsce nie jest duża. Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w strefach czerwonej i niebieskiej (obejmującą prawie połowę terytorium kraju) znajduje się 67 gospodarstw. Objęcie zakazem całego terytorium kraju (wzorem Litwy i Estonii) nie spowodowałoby dużego uszczerbku w pogłowiu świń, a znacznie ograniczyłoby możliwość dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i tworzenia przyszłych stref niebieskich. Skoro podstawowe zasady bioasekuracji, obowiązują w całym kraju, to również zasady izolacji zwierząt w budynkach powinny dotyczyć wszystkich świń." - uzasadnia swoje stanowisko związek branżowy.

Jednocześnie jednak organizacja domaga się sprawiedliwych rekompensat dla rolników, którzy na mocy zmienionych przepisów będą zmuszeni do likwidacji stad utrzymywanych na wybiegach.