Ostatnie podwyżki cen tuczników pokrzepiły nieco serca producentów trzody chlewnej. Niemniej wciąż daleko do optymizmu, a tym, co najbardziej interesuje wszystkie osoby związane z branżą jest to, jak ułoży się w najbliższych tygodniach sytuacja na rynku. Jak czytamy w komunikacie Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, obecnie obserwowana sytuacja na rynku nie sprzyja niestety znaczącym podwyżkom cen. Dobra koniunktura na rynku, która trwała od połowy 2016 roku sprawiła, że wielu unijnych producentów żywca wieprzowego zdecydowało się na rozwój produkcji. Według danych z wiosny 2017 roku pogłowie loch w krajach UE wzrosło o 1 proc, jednak w przypadku wiodących producentów (Hiszpania, Polska, Dania, Holandia) wzrost ten był wyraźnie większy. W konsekwencji przekłada się to na wzrost produkcji wieprzowiny w krajach UE.

Przewidywany rozwój eksportu unijnej wieprzowiny, który w obecnym roku miałby wzrosnąć o 2,5 proc, nie pokryje prawdopodobnie wzrostu podaży surowca. Tym samym przynajmniej w pierwszej połowie roku nie należy oczekiwać znaczących i trwałych podwyżek cen tuczników.

>>>>> Czytaj więcej: Czy ostatnie podwyżki to zwiastun poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej?

Więcej informacji na temat sytuacji na krajowym i światowym rynku trzody chlewnej będzie można uzyskać podczas czwartej edycji konferencji „Nowoczesna produkcja – świnie”, która odbędzie się już 1 marca w Licheniu Starym. Już dziś zgłoś swój udział w spotkaniu!