W myśl projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zysk z produkcji jednego tucznika (stanowiący różnicę przychodu i kosztu wyprodukowania tucznika) wynosi 45,97 zł. Zakładając, że rekompensata przyznana jest za okres 6 cykli produkcyjnych, je wysokość w przeliczeniu na jedną świnie wynosi około 276 złotych.

Zdaniem producentów trzody chlewnej z Podlasia, to zdecydowanie za mało. Proponowana kwota rekompensaty znajduje się na podobnym poziomie jak w przypadku poprzednio oferowanych producentom rekompensat. Jak wiemy, wówczas tylko nieliczni rolnicy zdecydowali się na wygaszenie produkcji w gospodarstwie. Trudno oczekiwać zatem, by i tym razem całe przedsięwzięcie mogło odnieść sukces.