Jak czytamy w komunikacie związku, w ciągu najbliższych dziesięciu lat produkcja wieprzowiny w krajach UE będzie wzrastała w tempie zaledwie 0,1 proc. rocznie. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka: podstawową z nich jest stale spadające pogłowie loch w krajach Unii Europejskiej. W wielu krajach występują także coraz ostrzejsze wymagania co do zagospodarowania nawozów naturalnych, czy emisji szkodliwych gazów. Czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju produkcji jest często także negatywne nastawienie lokalnych społeczności. Z tego też powodu odbudowa pogłowia świń w krajach wspólnoty potrwać może długie lata.

Przypomnijmy: według danych z końca 2015 roku, populacja świń w krajach Unii Europejskiej wynosiła 148,7 mln zwierząt. Przewidywane niskie tempo odbudowy pogłowia świń może być traktowane jako dobra wiadomość dla krajowych producentów żywca wieprzowego. Sprzyja bowiem utrzymaniu korzystnego dla nich poziomu cen. Wiele jednak zależy od sytuacji na rynkach zewnętrznych. O poziomie cen w najbliższych latach decydować będzie przede wszystkim popyt ze strony Chin i innych rynków azjatyckich.