W rozmowie z redakcją lekarz weterynarii podkreślił, że takie informacje zawsze bulwersują opinię publiczną. Jednak w praktyce przepisy prawa dopuszczają takie sytuacje jak ubój zwierzęcia z konieczności, czy też na użytek własny.

- W rzeczywistości nie ma możliwości aby oddać chore lub wybrakowane zwierzę na ubój do rzeźni. Tak było kiedyś, gdy istniały rzeźnie sanitarne, które przyjmowały takie zwierzęta. Dzisiaj właściciel musi sam reagować i zaplanować gdzie dalej przekaże takie zwierzę. Decyzje takie jak leczenie czy ubój zawsze podejmuje w takich sytuacjach wspólnie z lekarzem weterynarii i tak zazwyczaj jest. Rolnik jest zmuszony niejako przygotować zwierzę dla zakładu utylizacyjnego. Sytuacje skrajne, nieprawidłowego postępowania ze zwierzętami to odsetek całej działalności. Trzeba mieć na uwadze, że przy wskazaniach do uśmiercenia zwierzęcia przeprowadzenie uboju poprzez ogłuszenie i wykrwawienie zwierzęcia, było i jest dopuszczalne oraz jest jedną ze stosowanych metod – mówi rozmówca.

W każdym przypadku takie uśmiercenie musi być przeprowadzone sprawnie przez wykwalifikowaną osobę, bez narażenia zwierzęcia na dodatkowe cierpienie, z jak największym zminimalizowaniem stresu.

- Prawidłowe ogłuszenie świni powoduje natychmiastowe uszkodzenie i śmierć mózgu. To zwierzę już dalej nie cierpi, oczywiście mogą występować drgawki pośmiertne. Jednak nie świadczy to o tym, że zwierzę nadal odczuwa ból. Zawsze taki ubój musi przeprowadzić osoba wykwalifikowana, tak przez lata się postępowało – mówi nam lekarz weterynarii.

Rozmówca zwraca też uwagę na to, że uśmiercenie zwierzęcia można przeprowadzić za pomocą środków farmakologicznych. Jednak jest to metoda dość kosztowna. U świń istnieje wyjątkowa trudność przy wkłuwaniu się do żyły, ze względu na budowę anatomiczną i trudności w poskromieniu zwierzęcia. Łatwiej substancję można  podać domięśniowo, ale przez to dawka jest dużo większa niż przy podaniu dożylnym. Drugi warunek to, że  może to wykonać tylko lekarz weterynarii. Tak zwane leki psychotropowe znajdują się pod ścisłą kontrolą nadzoru farmaceutycznego. – Nic więc dziwnego, że rolnicy decydują się na uśmiercenie zwierzęcia poprzez ogłuszenie – wyjaśnia nam lekarz weterynarii.

W załączniku przedstawiamy wymagania weterynaryjne do przeprowadzenia uboju z konieczności. Zapoznaj się z nimi!