Oszacowanie stanu pogłowia świń w Austrii przeprowadzono na próbie 4 tys. gospodarstw wybranych losowo. Po analizie danych ogólny stan pogłowia trzody chlewnej został określony na 3,12 mln sztuk. jest on więc niższy o 0,5 proc. od stanu z grudnia 2009 r.

Jednak w grupie prosiąt i młodych świń nastapił wzrost liczebności o 3,3 proc. do stanu 1,652 mln szt., zaś w grupie tuczników odnotowano wyrażny spadek pogłowia, który wyniósł 5,4 proc. co dało stan 1,177 mln szt. Mniej także odnotowano loch w stadach hodowlanych, ale tylko o nie cały 1 proc., do liczby 286 tys. szt.

Stan pogłowia świń w Regionach (tzw. landach): Dolnej Austrii, Górnej Austrii oraz Styrii właściwie nie uległ zmianie. W tych częsciach Austrii znajduje się ponad 70 proc. gospodarstw produkujących świnie i skupiających niemal 93 proc. całkowitego pogłowia trzody chlewnej. Analiza struktury wykazała, że przez ostatnie 6 miesięcy wzrosła z 83 szt. do 94 świń przypadająca na jedno gospodarstwo.

Źródło:Statistik Austria/farmer.pl