Wiceminister odpowiadał na pytania posła Zbigniewa Ziejewskiego (KP) w sprawie walki z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Giżyński przytoczył dane, z których wynika, że w 2014 r. w Polsce było ponad 179 tys. stad trzody chlewnej, a wielkość pogłowia świń była na poziomie 10,7 mln sztuk. W 2019 r. liczba stad spadła do 115,5 tys., w 2020 r. do 97 tys., a w połowie br. wynosiła 92 tys. Jak zauważył wiceminister w tym samym czasie niewiele zmieniło się pogłowie, które było na poziomie 10,5 mln sztuk.

"Ważne jest to, że liczba świń się utrzymuje, natomiast liczba stad jest uzależniona od postępów w sytuacji bioasekuracyjnej" - powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Jak mówił, "jest oczywiste, że rygory bioasekuracji częściej wysuwają na czoło te gospodarstwa, które w tej walce konkurencyjnej są w stanie podołać coraz większym wymogom bioasekuracji". Podkreślił, że małym gospodarstwom finansowo trudno sprostać wszystkim wymaganiom rynkowym.

Zdaniem Giżyńskiego jest to sytuacja obiektywna. W Polsce jest w tej chwili ok. 92 tys. stad, a Hiszpania, która jest największym producentem wieprzowiny, ma tych stad ok. 80 tys. i doszła do bardzo wysokiego poziomu bioasekuracji - zaznaczył. "Myślę, że jest to w jakim sensie dla nas proces do naśladowania, choć u nas jest bardzo silne zakorzenienie kulturowe (...) w produkcji trzody chlewnej w wymiarze mniejszych gospodarstw" - stwierdził wiceminister.

Zapewnił, że rolnicy otrzymują wsparcie wz. z wystąpieniem ASF.

W ramach działania PROW w latach 2014-2020 w ramach inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji, limit środków na zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF wynosi 96,8 mln euro. Rolnicy złożyli w tym czasie wnioski o przyznanie pomocy na kwotę 385 mln zł. Zakontraktowano prawie 5000 wniosków na kwotę 225 mln zł oraz wypłacono 115 mln zł.