W  sieci Lidl  50 proc. wieprzowiny dostało odznaczenie w kształcie gwiazdy na opakowaniu. Gwiazdki Beter Leven informują konsumentów o zachowaniu zasad dobrostanu w produkcji zwierzęcej. Im więcej gwiazdek na opakowaniu produktu, tym lepsze warunki bytowe zwierząt w intensywnej produkcji w trakcie życia. Tym razem informacja dotyczy zaniechania kastracji młodych knurków.