- W imieniu Branżowego Porozumienia ds. walki z ASF reprezentującego polskich rolników i przetwórców działających w branży mięsnej pragniemy zaapelować (...) o podjęcie pilnych działań oraz wprowadzenia systemowych rozwiązań mających na celu obronę fundamentalnej dla polskiego sektora rolno-spożywczego branży wieprzowej - napisano w liście skierowanym do ministra Pudy.

Organizacje wyjaśniają, że dwa miesiące temu KE powiększyła strefę III ASF (strefę zagrożoną) o ok. 10 - 20 proc. Oznacza to, iż obecnie aż 30 proc. krajowej produkcji tuczników znajduję się w tej strefie. Dla regionów, które najbardziej odczuwają restrykcje - pow. piotrkowski (woj. wielkopolskie) i żuromiński (woj. mazowieckie) chów trzody chlewnej jest podstawowym źródłem dochodu. 

- Oceniamy, że zakłady ubojowe korzystające z zaplecza surowcowego znajdującego się ww. regionach mogą ubić zaledwie około 50 proc. tuczników w III strefie ASF - poinformowały organizacje.

Jak tłumaczył PAP prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG Aleksander Dargiewicz, zakłady przetwórcze odmawiają zwiększania ubojów, ponieważ odbiorcy mięsa (przede wszystkim sieci handlowe) nie chcą kupować produktów pochodzących z tych tuczników i tym samym łamią podjęte trzy lata temu ustalenia, w których zadeklarowały odbiór produktów wieprzowych pochodzących ze stref ASF.

Prezes wyjaśnił, że chodzi o ubój tuczników, z gospodarstw które co prawda znajdują się w III strefie ASF, ale w dużych odległościach od ogniska choroby (pow. 10 km). Zainteresowanie zakupem tych świń jest znikome, a ponadto ich cena jest dużo niższa, różnica w cenie kg tucznika ze strefy i spoza niej sięga już 1 zł za kg. Obecnie za tuczniki (w klasie E) ze strefy wolnej rolnicy średnio otrzymują 6,35 zł/kg.

- Uważamy, że obecna sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji ze strony pana ministra (...) obecna polityka sieci handlowych doprowadzi do tego, że rolnicy produkujący w strefach ASF zostaną całkowicie pozbawieni możliwości konkurowania na rynku, a niejednokrotnie zmuszeni do rezygnacji z prowadzonej działalności - argumentują organizacje branżowe.

Wskazują one, że "utrzymywanie tej sytuacji przy jednoczesnym rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w Polsce długotrwale obniży rentowność produkcji tuczników w regionach o największej koncentracji chowu i spowoduje dalszą redukcję pogłowia świń w Polsce, co pogłębi kryzys, z jakim zmaga się branża wieprzowa od lat".

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF tworzą: Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Zbożowo Paszowa, - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI i Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS".