O ruszeniu kolejnej transzy pomocy ARiMR poinformowała pod koniec czerwca. 

Kto może ubiegać się o płatność do loch? 

Przypomnijmy: w myśl komunikatu Agencji, o dofinansowanie będzie się mógł starać producent rolny zagrożony utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Prowadzona przez niego działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, i zgłoszenie do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR oznakowania urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. zwierząt tego gatunku świń.

Przewidziane wsparcie ma wynieść 100 zł do każdego urodzonego w tym przedziale czasowym prosięcia, posiadającego numer identyfikacyjny i wpisanego do rejestru Agencji. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

KE wyraziła zgodę na wsparcie 

W czerwcu zapowiedziano, że nabór wniosków ma trwać do 31 sierpnia b.r.. Nie ogłoszono jednak terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków, a samo przyznanie pomocy uzależniono od zgody Komisji Europejskiej. W tej drugiej kwestii wątpliwości rozwiały się pod koniec lipca. Kiedy to resort rolnictwa oficjalnie poinformował zgodzie KE na wypłatę wsparcie między innymi na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów, oraz oczywiście na wsparcie dla producentów prosiąt.

Termin wydłużony, ale nie wiadomo kiedy rozpocznie się nabór 

Czas jednak mija, a wciąż nie został uruchomiony nabór wniosków w sprawie pomocy dla producentów. Trudno się dziwić, że budzi to coraz większy niepokój hodowców. Ostatecznie w miniony wtorek resort rolnictwa poinformował, że wnioski będzie można składać do 15 września b.r.

Od kiedy będzie można składać wniosek o dopłaty dla prosiąt?

Jak dowiedzieliśmy się w ARiMR nie ma na razie informacji o terminie rozpoczęcia naboru. W kuluarach mówi się co prawda o tym, że składanie wniosków mogłoby być możliwe od 1 września, jednak w żadnym razie nie są to potwierdzone informacje. Hodowcom nie pozostaje niestety nic innego jak czekać na sygnały ze strony resortu rolnictwa i ARiMR.