To sto osiemdziesiąte piąte ognisko afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Choroba tym razem pojawiła się w powiecie chełmskim. W gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Chełm utrzymywano łącznie 101 świń. W miejscu wystąpienia ogniska wdrożono działania mające na celu jego likwidację. 

Miejsce wystąpienia ostatniego ogniska ASF znajduje się w strefie czerwonej (obszar objęty ograniczeniami) co ma związek z występowaniem przypadków ASF dzików w okolicy. Niemniej na terenie powiatu chełmskiego licznie występowały do tej pory również ogniska pomoru w stadach świń. Do tej pory w tym regionie potwierdzono ich blisko 20. W okolicy wystąpiło także kilkadziesiąt przypadków ASF w populacji dzików.