Informację na temat wystąpienia nowego ogniska choroby opublikował wczoraj Główny Inspektorat Weterynaryjny. Pomór pojawił się w gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Jabłoń (pow. parczewski). Utrzymywano w nim około 640 świń. W gospodarstwie wdrożono procedury związane z likwidacją ogniska choroby.

Jest to pierwsze jak do tej pory ognisko ASF w powiecie parczewskim. Na obszarze tym potwierdzono natomiast już kilkanaście przypadków pomoru w populacji dzików. Obecnie większa część powiatu włączona jest do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona), już wkrótce teren gminy Jabłoń zostanie prawdopodobnie objęty obszarem zagrożenia (strefa niebieska).

To czwarte w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Poprzednie potwierdzono 10 stycznia na terenie powiatu radzyńskiego. Łącznie w Polsce wystąpiło do tej pory 108 ognisk choroby.