Aktualne ceny nasion łubinu, wahają się w przedziale 1100-1300 złotych. Korzystna cena zakupu, w połączeniu z wysoką zawartością białka, sprawia, że nasiona łubinu, mogą w pewnym stopniu zastąpić drogą śrutę sojową. Bogactwo gatunków, i odmian łubinu, sprawia jednak, że nie wszystkie nasiona oferowane przez sprzedawców, nadają się do skarmiania przez świnie. Ze względu na zawartość alkaloidów, które pogarszają smakowitość paszy nasiona łubinu białego, są niechętnie spożywane przez zwierzęta i nawet ich niewielki dodatek (>5%), sprawia, że zwierzęta niechętnie pobierają paszę. Dlatego, w żywieniu trzody chlewnej, zalecane jest stosowanie jedynie słodkich odmian łubinu żółtego i wąskolistnego.

Nasiona obu gatunków różnią się między sobą zawartością białka i aminokwasów egzogennych, dlatego, przy bilansowaniu składu mieszanki, musimy wiedzieć, jaki gatunek łubinu stosujemy. Jak zatem rozróżnić, czy zakupione przez nas nasiona pochodzą z łubinu białego, żółtego, czy wąskolistnego?

Wbrew pozorom, nie jest to trudne. Nasiona wspomnianych gatunków łubinu, różnią się, bowiem wyraźnie między sobą. Pierwszą, wyraźną różnicą, jest wielkość nasion. Najgrubsze, są nasiona łubinu białego. Masa tysiąca nasion, tego gatunku waha się w przedziale 240-290g. Znacznie mniejsze są nasiona pozostałych gatunków. MTN łubinu żółtego wynosi 120-140 g, a wąskolistnego 100-130g Charakterystyczne cechy nasion łubinu białego, to okrągły, spłaszczony kształt, oraz białe zabarwienie. Dla nasion łubinu wąskolistnego, typowy jest lekko nerkowaty kształt, oraz szare, nakrapiane zabarwienie. Nasiona łubinu żółtego mają podobny kształt jak nasiona odmian wąskolistnych. Tym, co wyróżnia nasiona tego gatunku, jest charakterystyczne „marmurkowate" zabarwienie łupiny nasiennej. Charakterystyczną cechą większości odmian, jest również występowanie jasnego półksiężyca na powierzchni łupiny.

Niestety, znajomość gatunku, nie jest gwarantem przydatności nasion łubinu do skarmiania. Odmiany gorzkie, bogate w alkaloidy, takie jak sparteina, czy lupalina, mogą być toksyczne dla trzody. Zastosowanie takich nasion, może skutkować zmniejszeniem spożycia paszy, oraz wystąpieniem objawów chorobowych, takich jak zaburzenia układu ruchu, paraliż i duszności. Znane są przypadki padnięć, spowodowanych zatruciem łubinem. Dlatego przed zakupem należy sprawdzić czy, oferowane nam nasiona, na pewno należą do odmiany słodkiej. Jedynym skutecznym sposobem, wydaje się sprawdzenie organoleptyczne. Odmiany gorzkie posiadają, bowiem gorzki, cierpki, niekiedy piekący smak, świadczący o występowaniu znacznych ilości alkaloidów.

Przy zakupie, nie należy oczywiście zapominać o najbardziej podstawowych rzeczach. Aby wykluczyć porażenie nasion grzybami pleśniowymi, należy sprawdzić, czy nie występuje charakterystyczny „stęchły" zapach nasion. Pamiętać należy również, o sprawdzeniu zawartości zanieczyszczeń organicznych i mineralnych w nasionach.