W myśl bowiem Instrukcji GLW Nr GIWhig. 500/3/08 z dnia 20.03.08 wszystkie ubojnie mięsa czerwonego, które nie dostosują się do dnia 31.12.2009r. do mocno zaostrzonych wymogów eksportowych, będą musiały zaprzestać działalności. Natomiast zakłady przetwórcze o zdolności przerobowej do 4 ton tygodniowo będą mogły jeszcze funkcjonować na rynku krajowym po 31.12.2009r., ale wymogi wobec nich też będą znacznie większe.

Samorząd rolniczy województwa łódzkiego proponuje przesunięcie terminu dostosowania się ubojni do wymogów o 12-18 miesiące.
Zdaniem IRWŁ ten czas zakłady mogłyby spokojnie wykorzystać na spełnienie wymogów zgodnie z Instrukcją.

- Małe ubojnie oraz zakłady przetwórcze działające zwykle na terenie gminy czy powiatu uzupełniają i urozmaicają rynek, ułatwiając dostęp hodowców do korzystania z usług ubojowych. Zamknięcie ubojni, małych zakładów przetwórczych będzie istotnym problemem dla osób zatrudnionych a także dla wielu rolników jako producentów trzody chlewnej – mówi Andrzej Górczyńskie, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Źródło: farmer.pl