Obydwa ogniska o których mówimy wystąpiły w południowej części województwa wielkopolskiego. 

Ognisko nr 9 potwierdzono w miejscowości Karmin w gminie Śmigiel (pow. kościański), w bezpośrednim sąsiedztwie innego tegorocznego ogniska. Ognisko nr 10 potwierdzono natomiast w miejscowości Popowo Wonieskie w gminie Osieczna (pow. leszczyński). Oba ogniska oddalone są od siebie o niespełna 4 kilometry. 

Na razie nie mamy informacji na temat wielkości stad w których wystąpiła choroba. Obydwa ogniska wystąpiły w centrum aktualnej strefy czerwonej, zatem nie wpłyną one raczej na rozszerzenie jej zasięgu. Niemniej okolicznych producentów czeka teraz kilka tygodni blokady stada w związku z wytyczeniem obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. 

Do tej pory w 2022 roku potwierdzono 10 ognisk ASF świń. Najwięcej z nich - bo aż 5 potwierdzono właśnie w Wielkopolsce. Poza tym ogniska choroby wystąpiły także na terenie województw dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko - mazurskiego.