Ognisko ASF potwierdzono w gminie Szczucin w powiecie dąbrowskim. Nie jest to pierwsze ognisko u świń, jakie odnotowano na tym terenie. Wcześniej w tej gminie wystąpiły trzy inne ogniska ASF świń, a miało to miejsce w sierpniu i wrześniu. Miejsce wystąpienia choroby oddalone jest o niespełna kilometr od granic powiatu mieleckiego w województwie podkarpackim, w którym to potwierdzono blisko połowę z tegorocznej puli ognisk ASF świń. Z racji swojego położenia omawiane ognisko nie powinno zatem wpłynąć na kształt stref ASF w regionie. Na chwilę obecną nie znamy natomiast wielkości stada w jakim pojawiła się choroba, ani też czy wyznaczono ewentualne gospodarstwa kontaktowe. 

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 114 ognisk ASF świń. Wystąpiły one w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. 

O problemie ASF rozmawiać będziemy już 3 listopada podczas tegorocznej edycji konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Już dziś zgłoś swój udział w wydarzeniu.