Mieszadło z regulacją poziomu firmy Big Dutchman to znaczący krok naprzód w rozwoju istniejących mieszadeł do zbiorników do mieszania paszy. Dotychczas firmy sprzedające systemy do żywienia na mokro mają w swoich ofertach mieszadła, gdzie łopatki są na stałe zamocowane do wału napędowego i nie zmieniają swojego położenia.

Podczas mieszania płynnej paszy, za pomocą pływaka umieszczonego w zbiorniku zostaje uregulowana wysokość, na której łopatka miesza paszę. Zarówno podczas mieszania małej, jak i dużej ilości paszy łopatka znajduje się na środku, a rezultat zmieszania paszy jest optymalny.

Łopatkę mieszadła można przesuwać w pionie po wale napędowym. Jednocześnie dzięki wyeliminowaniu pryskania przez mieszadło zmniejsza się zabrudzenie zbiornika do mieszania i tym samym znacznie zwiększa się higiena zbiornika.

Zalety nowego mieszadła to przede wszystkim bardzo jednorodny efekt zmieszania paszy oraz znacznie poprawiona higiena zbiornika do mieszania.