W kwietniowym wydaniu "Farmera" pisaliśmy o tym, kiedy inwestycja we własną mieszalnię pasz jest ekonomicznie zasadna. Cytowani przez nas eksperci wskazywali na to, że takie rozwiązanie w wielu przypadkach może nieść ze sobą znaczną obniżkę kosztów żywienia naszych zwierząt. Dotyczy to przede wszystkim gospodarstw o dużej skali produkcji oraz podmiotów dysponujących własnymi gruntami, na których można uprawiać zboża paszowe. Z pewnością zakup własnej mieszalni nie jest inwestycją dla każdego, dlatego też jakąkolwiek decyzję poprzedzić należy staranną analizą opłacalności danego przedsięwzięcia. Jeżeli analiza wykaże, że zakup instalacji do produkcji pasz jest w naszym gospodarstwie zasadny, należy pójść o krok dalej i zastanowić się, na jakie aspekty zwrócić uwagę w momencie wyboru danej instalacji. W pierwszej kolejności skupmy się na charakterystyce mieszalników dostępnych na rynku.

Pionowy czy poziomy?

Na rynku dostępne są dwa najważniejsze rodzaje urządzeń: pionowe i poziome. Podstawową różnicą dzielącą oba rodzaje mieszalników jest płaszczyzna pracy elementów roboczych urządzenia (pion/poziom). Wśród specjalistów zdania co do wyboru konkretnego rodzaju mieszalników są podzielone. Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon wskazuje na zalety wynikające z zastosowania mieszalników poziomych. - Przeprowadzone do tej pory badania wskazują, że mieszalniki typu poziomego charakteryzują się większą wydajnością. Mieszają one paszę dokładniej i szybciej, co z kolei przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej - tłumaczy specjalista.

Zdaniem Waldemara Plottnika z firmy Plottnik Agroconsulting mocną stroną mieszalników pionowych jest przede wszystkim wysoka precyzja dozowania. - Urządzenia tego typu mieszają paszę z dokładnością 1:100000. Oznacza to, że tego rodzaju mieszalnikami można byłoby nawet mieszać premiksy, których to produkcja wymaga ogromnej precyzji. Dokładność pracy naszych mieszalników poświadczona jest szeregiem certyfikatów oraz - co nie mniej istotne - rekomendacją samych rolników. Jednocześnie urządzenia pionowe charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na energię i mają mniejsze gabaryty, dzięki czemu można je zastosować w mniejszych pomieszczeniach - mówi nasz rozmówca.

Inną rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, jest umiejscowienie worków odpylających. Pełnią one rolę filtrów wyłapujących drobne cząstki paszy, które w czasie pracy urządzenia unoszą się w powietrzu. Ma to na celu zarówno ograniczenie strat paszy, jak i uciążliwości mieszalnika dla osób pracujących w gospodarstwie. Worki odpylające mogą być zamocowane w górnej części mieszalnika lub na jego boku. Lepszym rozwiązaniem wydaje się to pierwsze: wyeliminowana zostaje bowiem konieczność częstego opróżniania worków. Jednak w sytuacji, gdy mieszalnie planujemy umiejscowić w niskich pomieszczeniach, często jedynym dobrym rozwiązaniem jest wybór opcji z workami odpylającymi zamontowanymi z boku. Warto również zadbać o właściwe rozdrobnienie mieszanki paszowej. W sytuacji, gdy jest ono nadmierne (np. na skutek niewłaściwego doboru siatek śrutownika czy zużycia jego elementów roboczych), powstaje dużo frakcji pylistej, która musi być wychwycona przez worki odpylające.

Oczywiście kluczowym czynnikiem, który powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze mieszalnika, jest jakość jego wykonania.

– Ważna jest nie tylko grubość samych blach, ale także rodzaj materiału, z jakiego zostały one wykonane. Ważne, by cechował się on wysoką klasą twardości i ścieralności. W przeciwnym razie dochodzić będzie do szybkiego zużycia elementów roboczych mieszalnika, co finalnie skutkuje jego krótszym okresem eksploatacji – tłumaczy Grzegorz Kędzierski.
Uwagę należy zwrócić także na rodzaj połączeń zastosowanych podczas spajania poszycia mieszalnika. Z doświadczeń rolników wynika, że znacznie trwalsze są połączenia śrubowe. Połączenia nitowe po pewnym czasie na skutek drgań urządzenia ulegają bowiem zniszczeniu, co na użytkowniku wymusza konieczność remontu urządzenia.

Nie bez znaczenia jest również prostota obsługi danej instalacji. Ważne, aby sterowanie mieszalnią odbywało się w sposób intuicyjny, tak aby każdy był w stanie w krótkim czasie nauczyć się obsługi urządzeń.

 

Wydajność a skala produkcji

Oferta urządzeń służących do produkcji paszy jest bardzo szeroka. Na rynku można znaleźć zarówno proste urządzenia o jednorazowym zasypie 0,5-1 t, przeznaczone dla gospodarstw zużywających dobowo kilkaset kilogramów mieszanki, jak i zaawansowane technicznie linie produkcyjne pozwalające na produkcję kilkudziesięciu ton paszy na dobę. Oczywiście, wydajność urządzeń idzie w parze z ich ceną. Najtańszy zestaw służący do produkcji paszy (mieszalnik + śrutownik + waga) można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych, a koszt samego mieszalnika nie przekracza w takim wypadku kilku tysięcy złotych. Koszt najbardziej wydajnych urządzeń liczony jest w setkach tysięcy złotych. Podstawowym aspektem, jaki musimy wziąć zatem pod uwagę podczas wyboru mieszalni, jest skala naszej produkcji.

– W porównaniu z paszą pełnoporcjową tona paszy produkowanej w gospodarstwie może być nawet o 100 zł tańsza od mieszanki pełnoporcjowej. Nie da się jednak precyzyjnie powiedzieć, od jakiej skali produkcji inwestycja w mieszalnię pasz będzie zasadna. Wszystko zależy bowiem od specjalizacji gospodarstwa, a co za tym idzie – od zużycia paszy. W dużym przybliżeniu można powiedzieć, że własna mieszalnia ma sens w sytuacji, gdy rocznie zużywamy powyżej 1000 t mieszanki – mówi Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon.

Urządzenia powinny być dobrane tak, aby ich amortyzacja nastąpiła w jak najkrótszym czasie. W przeciwnym razie inwestycja będzie się zwracała przez długie lata, a oszczędność na samodzielnej produkcji paszy będzie wyłącznie pozorna.

 

Artykuł ukazał się w najnowszym majowym numerze miesięcznika "Farmer"