Jednym z tematów poruszonych podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Puławach był problem nekroz i innych zaburzeń zdrowotnych będących następstwem permanentnego narażenie świń na kontakt z mikotoksynami. Wykład na ten temat wygłosił Jarosław Wojciechowski, specjalista chorób trzody chlewnej. Jak mówił, nie ma czegoś takiego, jak bezpieczny poziom mikotoksyn w danej paszy.

- Mikotoksyny mogą być toksyczne dla zwierząt nawet w niewielkich koncentracjach. Przy długotrwałym kontakcie, mogą być przyczyną szeregu dolegliwości zdrowotnych u naszych zwierząt – tłumaczył podczas spotkania specjalista.

Jak wskazywał, szczególnie częste są podostre przypadki mikotoksykoz, które nierzadko nie dają żadnych wyraźnych efektów:

- W takich sytuacjach dochodzi jednak do silnego działania immunosupresyjnego. W takiej sytuacji wzrasta częstość występowania zakażeń i mają one gwałtowny przebieg. Mikotoksyny potrafią bowiem całkowicie rozregulować układ odpornościowy. Często zdarza się, że samo wycofanie skażonej mikotoksynami paszy pozwala a ustąpienie objawów chorobowych – mówił podczas spotkania Jarosław Wojciechowski.

W swoim wystąpieniu specjalista zwrócił również uwagę na inne konsekwencje obecności mikotoksyn w paszy. Duże spustoszenia zwłaszcza w sektorze rozrodu czyni zearalenon. Zatrucie tą substancją skutkuje między innymi obrzękiem sromu u loszek, czy wypadaniem odbytów. Fumonizyny z kolei prowadzą do obrzęku płuc. Zatrucie tą toksyną bywa często mylone z pleuromneumonią świń, i często jest ono właśnie jedną z przyczyn wystąpienia tej choroby. Ochratoksyny wykazują z kolei silne działanie neurotoksyczne. Ponadto przy odpowiednio długim czasie ekspozycji mikotoksyny wykazują działanie mutagenne, kancerogenne i teratogenne, a ich działanie przejawia się permanentnymi biegunkami, czy nekrozą ogonów.