Liczebność loch zarodowych spadła o 5 porc. Tendencja spadkowa utrzyma się w 2009 r.

Źródło: (Agra Europe 2008, nr 2322, s. M/10) CBR, W.M.