Keramzyt produkowany przez Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z.o.o. Weber marki Leca posiada aprobatę techniczną Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego. Produkt jest w pełni przydatny do stosowania w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt. Jednym z zastosowań jest użycie keramzytu jako pokrywy pływającej na zbiornikach na gnojowicę lub na lagunach.

Keramzyt, czyli porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.o frakcji 10 -20 mm. - Zastosowanie keramzytu na odchody zwierzęce w zbiornikach na gnojowicę czy też w lagunach pozwala na stworzenie szczelnej pokrywy pływającej, która ogranicza m.in. emisję amoniaku, nawet o 80 proc. - tłumaczy Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu.

Keramzyt wysypuje się luzem na powierzchnię płynnych odchodów zwierzęcych. Do tego celu należy stosować produkt o frakcji 10-20 mm. Najlepiej, aby warstwa usypanej pokrywy miała grubość 15 cm. Wysypana warstwa podnosi się i opada równomiernie wraz z napełnianiem i opróżnianiem zbiornika lub laguny. W trakcie eksploatacji odchody zwierzęce wprowadzane są do zbiornika pod pływającą pokrywę z keramzytu.

Warto pamiętać o tym, że pokrywy zbiorników na gnojowicę nie są wymagane przez prawo. Mimo tego taki produkt staje się bardzo przydatny w momencie, gdy chcemy powiększyć swoją skalę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, a w sąsiedztwie są inne zabudowania. Będzie to dobry argumentem przy staraniu się o pozwolenie na zwiększenie produkcji lub o pozwolenie na budowę, ponieważ pokrywy z keramzytu pozwolą na spore ograniczenie uciążliwych zapachów pochodzących z obiektu.

- Zauważamy, że keramzyt staje się szczególnie przydatny, gdy rolnicy starają się o pozwolenia zintegrowane, których założenia uwzględniają szczególną dbałość o środowisko - dodaje Andrzej Dobrowolski.

Cena katalogowa netto produktu to 210 zł/m3 . W praktyce koszt m2 pokrywy na zbiorniku o grubości około 15 cm wynosi najczęściej ok. 25 zł.