W stosunku do maja 2013 r. krajowe pogłowie wzrosło jednak o 1,3 proc. W największym stopniu obniżyła się wobec listopada 2012 r. liczebność stada loch - o 3 proc. do ok. 2,1 mln szt., a liczba gospodarstw utrzymujących lochy była aż o 13 proc. niższa (10 800).

W ciągu roku 1,6 tys. niemieckich gospodarstw hodowlanych zaprzestało chowu loch, w tym 1,2 tys. od listopada 2012 r. do maja 2013 r. Wynikało to głownie z wprowadzenia w UE od stycznia 2013 r. nowych przepisów z zakresu dobrostanu świń - wprowadzeniem zakazu stosowania kojców pojedynczych dla loch oraz koniecznością zainwestowania w nowe, grupowe systemy utrzymania.

Pogłowie tuczników w Niemczech obniżyło się w skali roku o 1 proc., lecz w okresie od maja do listopada 2013 r. wzrosło o 1,6 proc. do 12,4 mln szt. W listopadzie 2013 r. w Niemczech było 23 500 gospodarstw hodujących tuczniki, o 7,2 proc. mniej niż w listopadzie 2012 r. i o 1,3% mniej niż w maju 2013 r.