W 17 krajach, dla których dostępne są już dane, pogłowie trzody chlewnej na przestrzeni roku obniżyło się o 1,0 proc. W grudniu 2010 r. w analizowanych krajach było chowanych 105,9 mln świń w porównaniu z 107,0 mln szt. rok wcześniej. Największy wpływ na spadek pogłowia ogółem miało obniżenie liczby prosiąt. Na przestrzeni roku w analizowanych krajach ubyło 760 tys. prosiąt, co stanowiło spadek o 2,6 proc. Minimalnie, bo o 0,2 proc., wzrosła jednak liczba tuczników o masie powyżej 80 kg. Duża redukcja liczby loch prośnych (spadek o 2,9 proc.) oznacza, że pogłowie trzody będzie się nadal obniżało. Niska liczba młodych świń w badaniu z grudnia oznacza, że prawdopodobnie już obecnie podaż tuczników do uboju jest mniejsza niż rok temu.

Jeśli chodzi o pogłowie w krajach, których rynki trzody chlewnej są najbardziej powiązane z rynkiem polskim, to w Niemczech pogłowie w relacji rocznej wzrosło o 0,1 proc., w Danii spadło znacząco, bo o 4,5 proc., a w Holandii wzrosło o 0,8 proc. Łączne pogłowie w tych trzech krajach obniżyło się do 51,4 mln szt z 51,8 mln szt. rok wcześniej. Zmiany w pogłowiu potwierdzają cykliczne wahania wzrostu cen żywca.