Użytkownik systemu otrzymuje program na komputer stacjonarny, który po podłączeniu do komputera przemysłowego Graphics oraz Internetu na bieżąco aktualizuje podstawowe informacje o obsługiwanym stadzie zwierząt. Każda ferma ma w „chmurze” swoją unikalną nazwę oraz hasło. Oprócz przechowywania danych możliwa jest również zdalna ich zmiana.

U podstaw powstania „chmury” do zarządzania danymi leży poprawa efektywności pracy urządzeń systemu i żywienia zwierząt.

- Szybka i częsta aktualizacja danych, która przy użyciu komputera domowego czy smartfonu staje się wyjątkowo prosta, jednocześnie pomaga poprawić wydajność pracy systemu. Aktualizacje danych są istotne przy zmianie wartości na poszczególnych zaworach przy dozowaniu paszy do koryt. To szczególnie ważne, gdy dotyczy to stada loch, a zaworów w chlewni jest kilkaset. Wówczas można szybko dopasować dawkę paszy na każdym z zaworów, a lochy otrzymują paszę odpowiednią do swoich potrzeb i tempa jej wyjadania podczas karmienia mówi Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon.

Jednocześnie ekspert podkreśla, że doradcy z firmy mają wgląd do modyfikowanych danych i w razie potrzeby mogą szybko sprawdzić wprowadzone wartości w "chmurze" i udzielić szybkiej i dokładnej porady. 

Taki system pracy podnosi efektywność produkcji. Praktycznie wystarczy smartfon z dostępem do Internetu, aby zmieniać podstawowe informacje dotyczące liczby zwierząt oraz wielkości porcji zadawanej paszy. Oprócz tego możliwy jest podgląd listy błędów, które wystąpiły w całej instalacji. Dzięki temu można łatwo zweryfikować, czy system pracuje prawidłowo lub czy poziom wszystkich komponentów jest wystarczający. W przyszłości planowane jest wprowadzenie opcji, która umożliwi modyfikację krzywej żywienia stada.  

Przez najbliższe pół roku korzystanie z „chmury” danych będzie bezpłatne.