Minister Wojciech Mojzesowicz powiedział we wtorek, że z takimi propozycjami zwrócił się już do unijnej komisarz ds. rolnych UE Marianne Fischer Boel. Zdaniem Mojzesowicza obecny kryzys na rynku wieprzowiny jest udziałem nie tylko Polski, ale także innych członków Unii. Z podobnymi do polskich propozycjami rozwiązań wystąpiły także Francja i Hiszpania.

Szef resortu rolnictwa jako główną przyczynę obecnej sytuacji na rynku wieprzowiny upatruje w wysokich cenach zbóż na świecie. Twierdzi jednocześnie, że problem szerzej dotknie całą Unię. - To kwestia czasu - mówi szef resortu rolnictwa. -  Do tej pory w celu poprawy rentowności produkcji trzody chlewnej udało się jedynie znieść cła zaporowe na import zbóż do UE.

Według Mojzesowicza bez szybkiej interwencji Komisji Europejskej istnieje niebezpieczeństwo utraty dotychczasowej pozycji UE na światowym rynku wieprzowiny. Problemem jest także przestawianie się rolników na produkcję ukierunkowaną na potrzeby rynku biopaliw, co wywoła ograniczenie produkcji zbóż na cele paszowe. 

Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Waldemar Sochaczewski powiedział, że sytuacja na rynku zbóż powoli wraca do równowagi. Według prognoz Agencji Rynku Rolnego, cena pszenicy konsumpcyjnej w grudniu tego roku wyniesie 820-870 zł za tonę, zaś w marcu 2008 roku 830-890 zł za tonę. Obecnie pszenica na rynku  kupowana jest po ok. 860 zł/t, zaś za żyto trzeba zapłacić ok. 750 zł/t. Te ceny nadal jednak pozostają rekordowo wysokie.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski przedstawił aktualną sytuacje naszego eksportu wieprzowiny. Obecnie Polska ma uzgodnione warunki eksportu mięsa wieprzowego do 60 krajów na całym świecie. Najwięcej, bo ok. 70 proc. sprzedajemy do krajów Unii, 10 – 15 proc. do krajów WNP i ok. 5 proc. do krajów Dalekiego Wschodu. Jażdżewski zapewnił, że trwają prace nad zmianą struktury naszego eksportu i ukierunkowaniem go w większym stopniu na rynki azjatyckie.  

Źródło: Farmer.pl