Losy ludzi i szczurów krzyżują się ze sobą od tysiącleci. W siedzibach ludzkich gryzonie zawsze znajdowały duże ilości pożywienia co stwarzało im dogodne warunki bytowania. Gryzonie szczególne zagrożenie stwarzają w gospodarstwach rolnych i na fermach. W miejscach takich znajdują się bowiem duże zapasy paszy które działają na szczury i inne gryzonie wabiąco. Nie dziwi więc fakt że wielu producentów trzody boryka się z problemem występowania myszy i szczurów w obiekcie. A niesie on ze sobą poważne konsekwencje:: jeden szczur w ciągu roku potrafi zjeść do 20 kg ziarna. Wydaje się to niewiele, jednak biorąc pod uwagę że liczebność populacji szczurów wynosi niekiedy kilkaset osobników, straty finansowe są zauważalne. Poza tym szczury są wektorem wielu jednostek chorobowych (np włośnica). Gryzonie to również problem dla okolicznych mieszkańców – mogą one bowiem przenosić się z chlewni do siedzib ludzkich. Dlatego też ważnym zadaniem każdego producenta trzody chlewnej jest zapobieganie rozwojowi populacji gryzoni w obiekcie.
Z gryzoniami najłatwiej jest walczyć w chwili gdy ich populacja w chlewni jest niewielka. W sytuacji gdy wzrośnie ona do znacznych rozmiarów, deratyzacja wiąże się z dużymi nakładami pieniędzy jak i pracy. Aby w porę podjąć stosowne działania niezbędne jest jednak stałe monitorowanie budynku pod kątem śladów bytowania gryzoni. Szczury i myszy są zwierzętami płochliwymi i sytuacja w której dostrzegamy pojedyncze osobniki może świadczyć o tym, że rzeczywista populacja gryzoni wzrosła do kolosalnych rozmiarów. Należy zatem starannie odnotowywać wszelkie ślady obecności szczurów czy myszy, takie jak obecność odchodów, uszkodzenia plastikowych elementów wyposażenia, pogryzione worki zawierające surowce paszowe itd. Szczególną uwagę należy na to zwrócić w okresie jesiennym, kiedy to gryzonie ściągają z pól do siedzib ludzkich.
Jako profilaktykę warto jest stosować pułapki żywołowne (koszt około 150 zł) oraz karmniki deratyzacyjne (cena od kilku do kilkudziesięciu złotych). Dla producentów utrzymujących duże ilości trzody dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zajmujących się dezynfekcję, dezynsekcją i deratyzacją obiektów.